Levering

Gratis transportkosten vanaf 59 €*

--> Boven 59 € : Transportkosten = 4,99 € (*E.U)

VERWERKING VAN DE BESTELLING

Uw bestelling wordt binnen 24 tot 48 uur verwerkt.

LEVERTERMIJN:

Naagelang het gewicht en de keuze van BIOTICAS wordt uw bestelling verzonden

  •         met de post, met een levertermijn van 2 tot 6 werkdagen
  •         of via een koeriersdienst, met een levertermijn van 3 tot 5 werkdagen.

Die levertermijn kan echter overschreden worden buiten de wil van BIOTICAS en kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de bestelling, tot een schadevergoeding of tot annulering van de lopende bestellingen.

Traceerbaarheid: 

Neem contact met ons op om het nummer van uw pakje te kennen.

  •        Voor de post:De postbode laat een afwezigheidsbericht achter bij de klant, die daarmee naar het dichtstbijzijnde postkantoor kan om zijn pakje op te halen.
  •        Voor de koeriersdienst:De koerier laat een afwezigheidsbericht achter bij de klant, die het transportbedrijf kan vragen om het pakje een tweede keer aan te bieden.

Indien de bestemmeling afwezig is en de koerier of de postbodegeen bericht kunnen achterlaten of indien het adres van de bestemmeling onvolledig is, zalBIOTICAS via e-mail contact opnemen met de klant. Hij kan dan een laatste keer vragen om langs te komen of het pakje zelf afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt.

Het is ook mogelijk om het pakje op een ander adres in dezelfde regio te laten leveren. Op aanvraag kunnen we leveren in een andere regio, maar dit brengt een meerkost mee.

Belandt het pakje terug bij ons, dan zijn de kosten voor het opnieuw verzenden voor de klant.Wenst u terugbetaald te worden in plaats van het pakje opnieuw te laten versturen, dan behoudt BIOTICAS zich het recht voor om de portkosten van de koerier of de post hiervan af te trekken.

Heeft u 3 dagen na de beloofde levertermijn nog niets ontvangen, laat ons dan iets weten via het CONTACTformulier of telefoneer ons.

gratis nummer:0800 17 050 voor België - 0805 321 056 voor Frankrijk

Andere: 0010 24 3004 (niet gratis)

BIOTICAS neemt dan meteen contact op met de koerier of de post voor meer info.Wordt het pakje teruggevonden, dan wordt zo snel mogelijk opnieuw verstuurd naar de klant.Wordt het niet teruggevonden, dan beschouwt de koerier het als verloren.Na afloop van het onderzoek kan BIOTICAS een nieuw pakje verzenden op eigen kosten.Als de bestelde producten niet meer beschikbaar zijn, worden ze terugbetaald aan de klant. 

BIJ LEVERING

De klant is verplicht om de staat en de inhoud van het pakje of de pakjes te controleren bij levering in aanwezigheid van de koerier.
Zijn er afwijkingen (bv. beschadigd of ontbrekend product), meld dat dan expliciet en gedetailleerd op de leverbon van de koerier en aanvaard de bestelling onder voorbehoud.Daarnaast dient u binnen 2 werkdagen na de levering een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar de koerier met verwijzing naar de klacht.
Zoniet kunnen er geen goederen worden vervangen of geruild.


Goederen worden alleen teruggestuurd na een formeel, schriftelijk akkoord tussen BIOTICAS en de koper.

De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.