DOSTAWA

Bezpłatne koszty transportu od 59 €*

Powyżej 59 €: koszt transportu = 13,90 € (*E.U)


Przeważnie termin realizacji po otrzymaniu Waszego zamówienia wynosi od 24 godzin.

TERMIN DOSTAWY

Wasze zamówienie będzie dostarczone w zależności od wagi i wyboru spółki BIOTICAS albo

  • pocztą, w terminie od 2 do 6 dni roboczych,
  • poprzez prywatnego przewoźnika, w terminie od 3 do 5 dni roboczych.

Jednak te terminy mogą być przekroczone z powodów niezależnych od spółki BIOTICAS i nie mogą w żadnym przypadku powodować rezygnacji z zamówienia ani być przedmiotem odszkodowania czy powodować anulowanie bieżącego zamówienia.

Śledzenie

Prosimy o skontaktowanie się z nami, aby poprosić o swój numer przesyłki.

  • Dla Poczty: zawiadomienie o przyjściu jest pozostawione dla klienta, wzywając go do udania się do najbliższego urzędu pocztowego w celu odebrania przesyłki;
  • Dla przewoźnika: zawiadomienie o przyjściu jest pozostawione dla klienta, wzywając go do skontaktowania się z firmą transportową w celu drugiego dostarczenia.

W przypadku nieobecności odbiorcy i gdy przewoźnik lub Poczta nie mają możliwości pozostawienia zawiadomienia o przyjściu lub w przypadku, gdy adres odbiorcy jest niepełny, spółka BIOTICAS skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną z klientem, aby ten mógł umówić się na nowe i ostatnie spotkanie lub aby mógł odebrać swoją paczkę w urzędzie pocztowym lub w najbliższej agencji.

Proponujemy również możliwość dostarczenia pod inny adres, o ile jest to w tym samym regionie, jeżeli chcecie zmienić region dostawy, spowoduje to dodatkowy koszt Was obciążający na kosztorysie.

W przypadku powrotu paczki do naszych oddziałów klient poniesie koszty ponownej wysyłki. W przypadku gdy klient pragnie raczej zwrotu pieniędzy niż ponownej wysyłki, spółka BIOTICAS zastrzega sobie prawo odliczenia od zwrotu kosztów przesyłki zafakturowanych przez przewoźnika lub Pocztę.

W przypadku opóźnienia w dostawie w ciągu 3 dni roboczych po terminach dostawy wspomnianych powyżej BIOTICAS sugeruje klientowi zasygnalizowanie tego opóźnienia poprzez maila na druku KONTAKT.

Inne: 0032 10 24 3004 (płatny)

BIOTICAS skontaktuje się natychmiast z przewoźnikiem lub z Pocztą, aby przeprowadzić dochodzenie. Jeżeli przesyłka zostanie odnaleziona, zostanie ona ponownie skierowana do domu klienta w jak najkrótszym terminie. Jeżeli natomiast produkt nie jest zlokalizowany, przewoźnik uzna paczkę za zaginioną. Po zakończeniu dochodzenia BIOTICAS będzie mógł odesłać produkt zastępczy na swój koszt. Gdyby zamówione produkty nie były już dostępne, klient będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy za omawiany produkt.

PRZY DOSTAWIE

Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu fizycznego i zawartości paczki lub paczek przy dostawie w obecności przewoźnika.

Wszelka anomalia dotycząca dostawy (awaria, brak itd.…) powinna być bezwzględnie zgłoszona w formie zastrzeżeń, w sposób wyraźny i szczegółowy na formularzu dostawy przewoźnika. Klient powinien również zasygnalizować tę anomalię, kierując do przewoźnika, w ciągu 2 dni roboczych po dacie dostawy, list polecony z potwierdzeniem odbioru, przypominając wspomniane reklamacje. Żaden towar nie będzie zastąpiony ani wymieniony w przypadku braku powyższych reguł.

Wszelkie odesłanie towaru powinno być przedmiotem wcześniejszego formalnego pisemnego porozumienia pomiędzy BIOTICAS a kupującym.

Koszty zwrotu pokrywa kupujący.