Wpływ Krzemu G5 na zdrowie

Po zastosowaniu przez kilkaset tysięcy osób można dzisiaj podsumować następująco główne cechy G5, według świadectw konsumentów oraz licznych lekarzy lub farmaceutów oraz innych profesjonalistów ds. zdrowotnych.

 • Jego skuteczność jest potwierdzona przez oficjalne testy oraz liczne świadectwa lekarzy i użytkowników, podpartych przez dokumenty wszelkiego rodzaju (analizy krwi, rentgeny, zdjęcia itd.). Jest on przyswajalny przez organizm ludzki oraz zwierząt i roślin. Liczne zastosowania weterynaryjne zostały zrealizowane na bydle (konie, krowy, świnie), na drobiu (kury i kaczki), rybach z akwarium, psach i kotach.
 • Nie wykazuje żadnej toksyczności.
 • Odgrywa ważną rolę w restrukturyzacji włókien elastyny i kolagenu, we wczesnych stadiach kostnej mineralizacji i ogólnym metabolizmie organizmu.
 • Posiada zdolność przechodzenia przez skórę właściwą i naskórek, aby następnie rozprzestrzenić się po całym organizmie, a w szczególności do organów lub części ciała cierpiących na różne szkodliwe działania lub dysfunkcje.
 • Jest kompatybilny ze wszystkimi terapiami, jakim ewentualnie są poddani użytkownicy przed lub podczas jego stosowania.
 • Przyspiesza proces gojenia się ran.
 • Jest środkiem przeciwzapalnym.
 • Wzmacnia profilaktykę odpornościową organizmu.
 • Dynamizuje, chroni i regeneruje całość komórek ciała ludzkiego.
 • Nie powoduje żadnego skutku ubocznego, nawet przy stosowaniu przez kilka kolejnych lat.
 • Jest to środek „przeciwbólowy”, którego działanie jest często odczuwalne już zaledwie po kilku minutach. Zwłaszcza przeciwko ukłuciom meduz, skaleczeniom, poparzeniom i nadmiernej opaleniźnie, a jego skuteczność jest tak duża, że zdobył na Karaibach przezwisko „Pain Killer” („Zabójca bólu”).
 • G5 może być użyty dla małych dzieci i dla kobiet ciężarnych.

                                                                     

W jaki sposób jedna jedyna cząsteczka może mieć tak szerokie pole działania? 

Nie jest możliwe udzielenie dokładnej odpowiedzi. Można tylko postawić hipotezę, biorąc pod uwagę fakt, że badania naukowe udowadniają, że wszelkie zakłócenie organizmu pochodzi przynajmniej w części z braku elektrycznej równowagi komórkowej: wiadomo, że komórka w dobrym stanie jest elektrycznie doskonale zrównoważona, ze swoim negatywnym biegunem dokładnie ustawionym w linii ze swoim biegunem dodatnim. Przeciwnie, komórka uszkodzona (w następstwie zakłócenia, choroby, starzenia się itd.) ma rozregulowane bieguny, które nie są już ułożone liniowo.

Otóż G5 jest wyposażony maksymalnie w niestabilne jony dodatnie i ujemne, które nie przestają „krążyć” wokół każdej ze swych cząsteczek.

G5 mógłby zatem działać na organizm w celu odzyskania biegunowości uszkodzonych komórek, uwalniając (lub wymieniając) w zależności od przypadków jony dodatnie lub ujemne. Byłby w pewien sposób odzyskiwaczem równowagi jonowej całego organizmu, którego działanie dawałoby lub przyczyniałoby się do dawania jego komórkom energii niezbędnej do walki ze wszystkimi typami szkodliwych działań, których jest on ofiarą.

Bez wątpienia to właśnie wyjaśnia odczucie ciepła lub zimna, lub elektrycznego mrowienia, które niektórzy użytkownicy odczuwają jako krążące po ich ciele, czasami zaledwie kilka minut po zażyciu lub zastosowaniu G5.

Jest to w każdym razie jedyne możliwe wyjaśnienie przy istniejącym stanie wiedzy.

G5 nie jest więc lekarstwem w znaczeniu medycznym, farmaceutycznym i prawnym terminu, ale „substytutem zasilającym” (który stał się poprzez europejską decyzję „Kosmetykiem” od 31 grudnia 2009 roku, w oczekiwaniu na bardziej pogłębione analizy, których wyniki są oczekiwane w trakcie roku 2015) wzmocnieniem obrony naturalnej organizmu. To właśnie wyjaśniłoby wyniki uzyskane dzięki niemu przez pewną liczbę lekarzy podczas leczenia najrozmaitszych schorzeń.

To, co jednakże jest wiadome, to fakt, że krzem stymuluje generowanie kolagenu, co odnajdujemy w ogóle tkanek organizmu, skóry, paznokci, włosów, chrząstek, kości… Znajdą Państwo więcej informacji na temat wszystkich badań zrealizowanych na temat krzemu i G5 od ponad 30 lat w naszej naukowej dokumentacji na temat krzemu.

                                                            

Kilka definicji

Krzem mineralny

Jest on powszechny w naturze. Jest to główny składnik piasku i gleby, w formie dużych cząstek dwutlenku krzemu lub „krzemionki”. Pod pewnymi postaciami, jak kwarc alfa, jest on toksyczny i odpowiedzialny na przykład za „pylicę krzemową” górników. Pod innymi postaciami wydaje się być dużo bardziej obojętny. Chodzi o formę tanią i łatwą do wyprodukowania, ale według niedawnych badań uniwersyteckich, jest on mało pochłaniany (1%), a więc jest nieużyteczny dla organizmu.

Krzem koloidalny

Teoretycznie jest on tylko cząsteczką krzemu mineralnego o małym wymiarze. Jeżeli jest rzeczywiście koloidalny, powinien istnieć pod postacią „nanocząsteczek”; w rzeczywistości chodzi o krzemionkę, a nie o krzem podstawowy. Krzemionka koloidalna może jednakże być toksyczna, a liczne prace uniwersyteckie są prowadzone w tej dziedzinie. W rzeczywistości większość „krzemów koloidalnych” jest dużymi cząstkami krzemu mineralnego, którego absorpcja przez organizm jest bardzo słaba.

Prawdziwa krzemionka koloidalna istnieje jednakże w pewnych sformułowaniach takich jak kwas ortokrzemowy stabilizowany przez cholinę. Jest ona fabrykowana pod postacią małej cząsteczki poprzez obecność bardzo silnych koncentracji amonu czteroskładnikowego zwanego „choliną”. Badania będące aktualnie do dyspozycji nie wznieciły niepokojów co do wysokich dawek choliny, ale dodatkowe badania powinny dotyczyć bezpieczeństwa cząsteczek koloidalnych lub „nano” krzemionki. 17% tego sformułowania może być przyswajane przez organizm pod postacią krzemu.

Dodatek (na ogół w małych ilościach) krzemu roślinnego wyciągu z pokrzywy lub z pokrzywy dwupiennej nie zmienia sytuacji dla substytutów krzemu koloidalnego lub mineralnego. Krzem z tych roślin jest zwany krzemem „fitolitycznym”; jest to również forma krzemu mineralnego. Jest on obecny w roślinie dla obrony fizycznej i nie jest używany przez roślinę dla swoich komórek lub innych potrzeb fizjologicznych. Podobnie nie jest on używany przez organizm ludzki i nie modyfikuje w żaden sposób toksyczności krzemu koloidalnego czy mineralnego.

Technicznie krzem organiczny to jest „monometyl silanetriol”: jest rzadki w naturze i zawiera jedyne połączenie węgla-krzemu. Poza swymi licznymi i zauważalnymi własnościami naukowo udokumentowanymi, jest on przyswajany w 70% przez organizm, a żadna toksyczność nie została zasygnalizowana.